Ułamki dziesiętne:Za dwie jednakowe książki i trzy jednakowe zeszyty Dariusz zapłacił 44,2zł.Cena książki jest 5 razy większa niż cena zeszytu.Oblicz cenę książki i zeszytu.Przetłumaczcie mi to jak to się liczy i w ogóle o co chodzi.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T16:52:47+01:00
X - cena książki
y - cena zeszytu

2x+3y=44,20zł
x=5y

2*5y+3y=44,20zł
x=5y

10y+3y=44,20zł
x=5y

13y=44,20zł |/13
x=5y

y=3,4zł
x=5*3,4zł

y=3,4zł
x=17zł

Odp. Zeszyt kosztował 3,4zł, a książka 17zł.
2010-02-20T16:55:43+01:00
44,2-wspólna cena
3x-cena zeszytów
2*5x-cena książek

rozwiązanie:
3x+2*5x=44,2
13x=44,2/13
x=3,40zł

Odp.
3,40zł-cena zeszytu
17zł-cena ksliążkli
2010-02-20T17:01:26+01:00
X- cena książki
y-cena zeszytu

2x+3y=44,2zł
x=5y

2*5y+3y= 44,2
10y+3y= 44,2
13y= 44,2 | :13
y=3,4zł

x= 5*3,4=17

Odp ksiazka kosztuje 17zł, a zeszyt 3,4zł