1. Trzecia część różnicy liczby a i b to:
a) 3 (a - b)
b) 1/3 (a - b)
c) 1/3 a - b
d) a - b:3

2.Po wyłączeniu wspólnego czynniki przed nawias w wyrażeniu (-6xy²z³ + 9x³yz²) otrzymamy:
a) -3xyz (-2yz² + 3x²z)
b) 3xyz² (-2yz + 6x²)
c) -3xyz² (2yz - 6x²)
d) 3xyz² (3x - 2yz)

3.Zamieniając smuę 36x² - 48xy + 16y² na iloczyn, otrzymamy:
a) 4 (9x - 4y)²
b) 4(3x - 2y)²
c) (18x - 8y)²
d) 2(3x-2y)²

4. Iloczyn 48 * 52 jest równy
a) (50-2)(50+2)
b) (50-2)²
c) 2504
d) 2596

5. Różnica 45² - 15² zamieniona na iloczyn to:
a) (45 - 15)²
b) (45-15)(45+15)
c) (30+15)(30-15)
d) (30+15)² - (30-15)²

6. Wartość wyrażenia (√5 - √3) (√5 + √3) + √2 to:
a) 2√2
b) 2+√2
c) √2 (√8+1)
d) 4+√2

7. Suma a (2b - c) - b (c -2b) + (4b - 2c) zamieniona na iloczyn to:
a) (2b-c)(a-b+2)
b) (a+b+2)(2b-c)
c) (2b-c)(a-b+4)
d) (a+b)(2b-c)+2(2b-c)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T17:06:59+01:00
1. Trzecia część różnicy liczby a i b to:
a) 3 (a - b)
b) 1/3 (a - b)
c) 1/3 a - b
d) a - b:3

trzecia cześć czyli 1/3
różnica a i b to (a-b)
1/3*(a-b)
Odp: B


2.Po wyłączeniu wspólnego czynniki przed nawias w wyrażeniu (-6xy²z³ + 9x³yz²) otrzymamy:
a) -3xyz (-2yz² + 3x²z)
b) 3xyz² (-2yz + 6x²)
c) -3xyz² (2yz - 6x²)
d) 3xyz² (3x - 2yz)

(-6xy²z³ + 9x³yz²) = -3xyz (-2yz² + 3x²z)

Odp: A

3.Zamieniając smuę 36x² - 48xy + 16y² na iloczyn, otrzymamy:
a) 4 (9x - 4y)²
b) 4(3x - 2y)²
c) (18x - 8y)²
d) 2(3x-2y)²

36x² - 48xy + 16y²= (6x-4y)² bo mamy wzór skróconego mnożenia a to inaczej 2*(3x-2y)

Odp: D


4. Iloczyn 48 * 52 jest równy
a) (50-2)(50+2)
b) (50-2)²
c) 2504
d) 2596

48= 50-2
52=50+2
(50-2)(50+2) = 48*52

Odp: A5. Różnica 45² - 15² zamieniona na iloczyn to:
a) (45 - 15)²
b) (45-15)(45+15)
c) (30+15)(30-15)
d) (30+15)² - (30-15)²

(45-15)(45+15)= 45²-45*15 +45*15 -15² = 45² - 15²

Odp:B


6. Wartość wyrażenia (√5 - √3) (√5 + √3) + √2 to:
a) 2√2
b) 2+√2
c) √2 (√8+1)
d) 4+√2
(√5 - √3) (√5 + √3) + √2 = 5-3 +√2 = 2+√2

Odp: B

7. Suma a (2b - c) - b (c -2b) + (4b - 2c) zamieniona na iloczyn to:
a) (2b-c)(a-b+2)
b) (a+b+2)(2b-c)
c) (2b-c)(a-b+4)
d) (a+b)(2b-c)+2(2b-c)

a (2b - c) - b (c -2b) + (4b - 2c) = a(2b-c)+b (2b-c) +2(2b-c)=
(2b-c)(a+b+2)

Odp: A
1 5 1