2. Kulkę zawieszona na nici o długości 1m odchylono o 95stopni od położenia równowagi i puszczono. Korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej oblicz szybkość kulki w chwili gdy przelatuje przez te podłoże.
3. Oblicz energie wiązania Słonce− Ziemia. Znajdź jej wartość liczbowa przyjmując ze masa ziemi wynosi 6*1024kg, masa słońca 2*1030kg, odległość ziemi od słońca 150mln km.

4.Likwidacja stacji kosmicznej Mir polegała na zatopieniu w oceanie satelity o masie ok. 10 ton krążącego początkowo na orbicie położonej ok. 400km nad ziemia. Oblicz o ile zmniejszyła się przy tym masa układu ,, Mir−Ziemia".
Bardzo proszę o jakiekolwiek rozwiązania(mam to na zaliczenie)
Daje nAJ NIE POTRZEBNE ZGŁASZAM JAKO SPAM !

1

Odpowiedzi

2010-02-20T17:04:27+01:00
2. dane: l=1m, a=90*, g=10m/s2,
szukane: v

Odchylenie kulki o 90* z położenia równowagi sprawia, że jest ona
na wys. l wzgl. poziomu równowagi i ma wtedy Ep = mgl, która po swobodnym jej puszczeniu zamienia się stopniowo w Ek, która w najniższym położeniu
jest Ek = 0,5mv2.

Ep = Ek czyli mgl = 0,5mv2 czyli v = [2gl]^1/2 = [2*10m/s2*1m]^1/2 = 4,47m/s

v = 4,47m/s

2 5 2