1. Klasówkę z matematyki pisało 25 uczniów pewnej klasy. Na następnej lekcji nauczyciel ogłosił wyniki klasówki.
- Nikt nie dostał oceny celującej. Ocen dobrych jest dwa razy więcej niż dopuszczających i o jedną mniej niż dostatecznych. Ocen dostatecznych i niedostatecznych jest razem tyle samo co dopuszczających i dobrych. Ocenę wyższą niż dostateczny dostało 13 osób. Kto zdoła policzyć, jaka jest średnia ocen z tego sprawdzianu, dostanie ocenę o stopień wyższą.
Sprawdź, czy miałbyś szansę podwyższyć swoją ocenę z klasówki.

2. Droga z A do B wiedzie pod górę. Rowerzysta pokonał trasę z A do B i z powrotem. Pod górę jechał z prędkością 10 km/h. Powrót do A zają mu pół godziny. Średnia prędkość rowerzysty na całym dystansie wyniosła 12 km/h.
a) Jaka jest odległość z A do B ???
b)Jak długo rowerzysta jechał pod górę ???

Uwaga. Prędkość średnia to iloraz długości drogi przez czas, w którym ta droga została przebyta.

3. Pewien chłopiec, zapytany o swój wiek, odpowiedział:
- Dwadzieścia lat temu moja babcia była dwa razy starsza od mojej mamy. Dziś moja babcia ma dwa razy tyle lat, ile miała moja mama w dniu, gdy ja się urodziłem.
Ile lat ma ten mądrala ???

4 . Suma cyfr pewnej nieparzystej liczby trzycyfrowej podzielonej przez 5 wynosi 16. Jeżeli ostatnią cyfrę przestawimy na początek tej liczby, to otrzymamy liczbę o 72 większą. O jakiej liczbie trzycyfrowej mowa ???

To juz koniec :] działania powinny być zrobione albo metodą podstawiania albo metodą przeciwnych współczynników ... Z góry dzięki za zrobienie

1

Odpowiedzi

2010-02-20T17:44:53+01:00
1.
bdb - bardzo dobre
db - dobre
dst - dostateczne
dp - dopuszczające
nd - niedostateczne

bdb+db+dst+dp+nd=25
db+bdb=13
nd+dp+dst=12

db=2dp
db+1=dst
dst+nd=dp+db

dst+nd=db+½db
dst+nd=1,5db
db+1+nd=1,5db

nd+dp+dst=12
nd+½db+db+1=12

0,5db=nd+1
1,5db+nd=11

0,5db-nd=1
1,5db+nd=11

2db=12

db=6

bdb+db=13
bdb=13-6
bdb=7

dst=6+1
dst=7

dp=6:2
dp=3

dst+nd=1,5db
7+nd=3+6
nd=9-7
nd=2

Tu powinny być też klamerki...
Trochę chaotycznie to wygląda, ale trzeba dokładnie przeczytać i już wiadomo o co chodzi ;))
A więc jest:
dwie oceny niedostateczne,
trzy dopuszczające,
siedem dostatecznych,
sześć dobrych
i siedem bardzo dobrych.
Ufff ;D
Narazie więcej nie dam rady...
9 4 9