1.
a) Oblicz pole przekroju osiowego stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6cm i 9cm wokół dłuższej przyprostokątnej.
b)Przekrój osiowy stożka to trójkątrównoboczny o polu 9√3cm².Oblicz wysokość,promień podstawy i tworzącą stożka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T17:26:14+01:00
A)
h = 9 cm
a = 6 cm * 2 = 12 cm
P = 1/2 * a * h
P = 1/2 * 12 * 9
P = 54 cm²
___________________________________________________
b) ---
chociaż 1/2 zadania się przyda :D
1 5 1