Odpowiedzi

2010-02-20T17:44:01+01:00
Udoskonalenia techniczne

Do powszechnego użytku wszedł ciężki pług, który głęboko przeorywał i wzruszał ziemię, powodując, że uzyskiwano wyższe plony, gdyż gleba wolniej jałowiała.

Młyny wodne i wiatrowe umożliwiły produkcję mąki, a także wytłaczanie oleju, warzenie piwa, a nawet produkcję papieru, z którym Europejczycy zapoznali się w epoce krucjat za pośrednictwem Arabów. Młyny stały się głównymi dostarczycielami energii dla celów gospodarczych. Pierwsze młyny wodne zaczęły powstawać w połowie XI wieku, a wiatrowe w II połowie XII wieku. Dzięki wynalezieniu chomąta i zastosowaniu podków konie mogły zastąpić woły w pracach polowych i gospodarstwie.

Wzrost wydajności rolnictwa spowodował pojawienie się nadwyżek żywności: w czasach Karolingów z jednego zasianego ziarna uzyskiwano dwa, a w XII wieku już cztery. W konsekwencji nastąpił najpierw rozwój wiejskiego rzemiosła, a potem szybki rozwój miast.
Handel

Przemiany w rolnictwie wpłynęły na rozwój handlu na coraz większe odległości. Oprócz handlu lokalnego zaczęła się rozwijać wymiana międzynarodowa, zarówno rzekami i morzem, jak i szlakami lądowymi. Te ostatnie wymagały budowy dróg i mostów.
Kierunek śródziemnomorski

Handel śródziemnomorski został zmonopolizowany w XII i XIII wieku przez trzy włoskie miasta: Genuę, Wenecję i Pizę. Z Orientu napływały towary luksusowe, takie jak przyprawy, biżuteria, perfumy, jedwab. Europejscy kupcy płacili za te towary produktami rolnymi.
1 4 1