1. Określ miejsca występowania tkanek przewodzących .
2. Wymień charakterystyczne cechy tkanek przewodzących .
3. Opisz budowę wiązki przewodzącej .
4. Określ miejsce występowania tkanek okrywających .
5. Wypisz funkcje tkanek okrywających .

3

Odpowiedzi

2010-02-20T17:31:00+01:00
1Tkanki przewodzące są krwiobiegiem rośliny. Przewodzą one wodę i sole mineralne oraz inne asymilanty. Roztwór wodny pobrany przez korzeń jest transportowany do wszystkich organów, w tym także do liści, skąd znaczna ilość wody wyparowuje.
Komórki przewodzące rzadko występują oddzielnie, zwykle wchodzą w skład wiązek przewodzących.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T17:35:48+01:00
1. Tkanki przewodzące położone są regularnie wewnątrz łodygi.
2. Drewno: Transport wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych.
Łyko: Przewodzenie związków organicznych powstałych podczas fotosyntezy.
3. Wiązka przewodząca składa się z części sitowej zwanej łykiem i części naczyniowej zwanej drewnem. System ten rozciąga się od korzeni do łodyg i liści.
4. Tkanki okrywające czyli skórka i korek.
Skórka występuje w młodych częściach rośliny, natomiast korek w starszych częściach.
5. Tkanki okrywające pełnią funkcję ochronną przed urazami oraz szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego.
16 4 16
2010-02-20T17:52:00+01:00
1. Występuja w łodydze rośliny.
2.zrównoważaja ubytki wody i rozprowadzaja ważne substancje odżywcze.
3. Wiązki przewodzące mogą mieć różną budowę, w łodygach najczęstsze są tzw. wiązki kolateralne, w których łyko występuje po stronie zewnętrznej, a drewno - od wewnątrz w stosunku do osi łodygi.
4. roślina.
5. wytworzenie na powierzchni skórki związków zwanych kutyną, a wytworzona przez te związki jednolita powłoka zwana jest kutykulą i zwykle na części podziemnej rośliny nie występuje,
wytworzenie kolców, kutneru,
wydzielanie substancji drażniących, kłujących, zapachowych.
8 3 8