Odpowiedzi

2010-02-20T17:33:48+01:00
Kreatywność - człowiek się udziela,jest ambitny,zaradny,operatywny.
Przedsiębiorczość - zaradny,potrafi załatwić każdą sprawę
2 4 2
2010-02-20T17:41:41+01:00
Kreatywni ludzie są ciekawi świata. Świat otaczający takie osoby jest nie wyczerpanym źródłem nowych zjawisk i zagadek. Ciągle mają wiele pytań. Zawsze chcą wiedzieć: jak, gdzie, kiedy i dlaczego. Mówi się, że tylko głupcy uważają, że wiedzą wszystko.
Kreatywni ludzie uwielbiają problemy. Nie załamują rąk, kiedy w ich życiu prywatnym lub zawodowym pojawią się przeszkody. Każdy problem jest dla nich wyzwaniem i sprawdzeniem swoich możliwości. Dzięki nim czują, że żyją.
Kreatywni ludzie znają wartość swoich pomysłów. Zdają sobie sprawę, że każda idea może mieć ogromne znaczenie. Nie ryzykują przegapienia najmniejszej szansy. Zawsze mają przy sobie notatnik, aby móc zapisać każdą myśl, która może być istotna.
Kreatywni ludzie uwielbiają wyzwania. Są im one potrzebne jak powietrze do życia. Wyzwalają w nich to, co mają najlepszego, pozwalają na sprawdzenie swoich umiejętności i pokonanie samego siebie. A to daje dużo satysfakcji.
Kreatywni ludzie są pełni entuzjazmu. Do każdego nowego wyzwania czy postawionego celu podchodzą z energią i zapałem. Ich głowa jest pełna pomysłów i potencjalnych rozwiązań.
Kreatywni ludzie cechują się wytrwałością. Wiedzą, że otoczenie może niezbyt przychylnie patrzeć na ich nowe pomysły. Mimo to nie rezygnują z rozpoczętego projektu. Szukają innych sposobów na przeciągnięcie innych na swoja stronę. Zdają sobie sprawę, że nowatorskie pomysły zawsze na początku spotykają się ze sprzeciwem.
Kreatywni ludzie są ciągle nieusatysfakcjonowani. Ciągle im czegoś brak. Są krytyczni i wymagający w stosunku do siebie i swojego otoczenia. Wciąż do czegoś dążą i bezustannie stawiają nowe wyzwania.
Kreatywni ludzie są optymistami. Często mają głębokie przekonanie o powodzeniu swoich przedsięwzięć. Podobnie traktują przeciwności, jakie stawia przed nimi rzeczywistość. Wierzą, że na każdy problem można znaleźć dobre rozwiązanie.
Kreatywni ludzie podchodzą z dystansem do nowych pomysłów. Mimo że zabierają się do nich z zapałem i optymizmem, to jednak wiedzą, że nie należy z góry czegoś osądzać i należy spojrzeć na to krytycznie.
Kreatywni ludzie lubią robić wielkie rzeczy. Oni potrafią rozpoznać, które z ich pomysłów staną się wielkimi przedsięwzięciami. I z radością patrzą, jak ich dzieło przeradza się w arcydzieło.
Kreatywni ludzie są wytrwali. Wszystkiemu oddają się bez reszty, całą duszą. Całym sobą angażują się w rozwijający się projekt, a potem z satysfakcją obserwują wyniki swojej pracy.
Kreatywni ludzie lubią rzeczy niespodziewane. Im ciekawsze i bardziej zaskakujące wyzwanie, tym lepiej mogą sprawdzić swoje umiejętności.
Kreatywni ludzie nie boją się błędów. Wiedzą, że zarówno sukcesy, jak i porażki mogą wiele nauczyć. Każdy uczy się na błędach, a oni starają się wyciągać z nich jak najwięcej wniosków na przyszłość. Kreatywne osoby postrzegają pomyłki jako przystanki w drodze do sukcesu. Przystanki czasem niezbędne, bo pozwalają z perspektywą spojrzeć na zaistniałą sytuację.

Przedsiębiorczym człowiekiem jest ta osoba, która osiąga na rynku sukces. Można powiedzieć, że przedsiębiorczość jest w pewnej mierze wrodzoną dyspozycyjnością psychiczną, jak też nabytą w wyniku nauki umiejętnością. Tak jak w innych dziedzinach życia ludzkiego największe sukcesy odnosi ta jednostka, która jest uzdolniona naturalnie, a jednocześnie posiadła określone umiejętności zdobyte poprzez naukę oraz towarzyszącą nauce praktykę. Tą ostatnią rozumiemy jako zbieranie kolejnych doświadczeń w trakcie działalności rynkowej.

Osoba posiadająca znamię przedsiębiorczości musi posiąść niezbędną wiedzę o terenie swojego przyszłego działanie, a zarazem wiedzę o rynku. Następnie musi poznać realia materiałowe, finansowe oraz psychospołeczne obejmujące ten wycinek rodzajowy rynku, który ma się stać terenem jej działania.

Drugą niezbędną cechą składową przedsiębiorczości jest dynamizm działaniowy. Ludzie dzielą się, co łatwo zauważyć, na osoby aktywne, inicjatywne, poszukujące nowych rozwiązań w sposobach uprawiania czegoś, wykonywania lub posługiwania się czymś. Jednakże obok osób o takiej cesze - zauważamy ludzi biernych, obawiających się ryzyka płynącego z inicjatywy w dążeniu do zmian w poszukiwaniu bardziej optymalnych rozwiązań. Ludzie bierni mogą być dobrymi wykonawcami poleceń innych osób, jeśli osoby te wezmą ryzyko powodzenia danego przedsięwzięcia na własny rachunek. Osoby zaliczane do biernych pragną wysoce ustabilizowanego trybu życia, określonego schematu powtarzających się zachowań. Boją się nowości, a w warunkach niepewności co do przyszłości - popadają w popłoch. W skrajnych przypadkach osoby bierne nie mogą być wykonawcami prac i działań, które wciągają ich do współudziału nawet w niewielkim ryzyku
3 3 3
2010-02-20T18:58:47+01:00
Kreatywność--proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami.
przędsiębiorczość człowieka-cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.
1 5 1