Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T22:17:32+01:00
Przyczyny klęski Polaków:
- nierówny stosunek sił i środków- brak armii, nieudolne i bez wiary w zwycięstwo kierownictwo, idące na kompromis z carem;
- brak koordynacji działań;
nie podjęto sprawy chłopskiej, stąd brak ich w walce- powstanie zrywem szlacheckich rewolucjonistów;
-nie szukano poparcia u mocarstw zachodnich, a i one nie były zainteresowane sprawa polską.

Skutki powstania:
-represje caratu ograniczające swobody Polaków- początek rusyfikacji, ograniczenie swobód w innych zaborach;
-działalność Wielkiej Emigracji.

Znaczenie powstania:
-było lekcją polityczną- szlachta zrozumiała znaczenie sprawy chłopskiej;
-opracowano nowatorskie plany strategiczne( Józef Bem, Ignacy Prądzyński);
- car nie wysłał wojsk do Belgii, która uzyskała niepodległość;
- wpływ na literaturę 19 wieku i kształtowanie świadomości narodowej.

:)
4 5 4