1.ile gramów kwasu siarkowego potrzeba do zobojetnienia 10 g sody żrącej , zawierającej 96% wodorotlenku sodu?

wskazówka: najpierw należy ustalić,ile NaOH zawiera soda żrąca

2.Ile kg wapniaku, zawierającego 90% CaCO3, nalezy dodać do kwasu azotowego w celu otrzymania 10³kg saletry wapniowej??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T19:48:29+01:00
1.ile gramów kwasu siarkowego potrzeba do zobojetnienia 10 g sody żrącej , zawierającej 96% wodorotlenku sodu?

Soda żrąca:

100g - 96g
10g - xg
x=9,6g - ilość wodorotlenku sodu

___

Nie wiem o jaki kwas chodzi,: czy siarkowy (IV) czy (VI) więc zrobię dla dwóch, a Ty tylko sobie wybierzesz odpowiednie rozwiązanie ;)

KWAS SIARKOWY (IV)

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO3 + 2H2O

xg - 9,6
82g - 80g
x=9,84g

Odp. Należy użyć 9,84g kwasu siarkowego (IV)


KWAS SIARKOWY (VI)

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

xg - 9,6
98g - 80g
x=11,76g

Odp. Należy użyć 11,76g kwasu siarkowego (IV)

_______

2.Ile kg wapniaku, zawierającego 90% CaCO3, nalezy dodać do kwasu azotowego w celu otrzymania 10³kg saletry wapniowej??


Saletra wapniowa, czyli węglan wapnia

CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2

100g - 164g
x - 1000000g
x=609756g = 609,756kg - tyle potrzeba CaCO3

90% - 609,756kg
100% - x
x = 677,5kg

Odp. Należy dodać 677,5kg wapniaku.

8 4 8