Odpowiedzi

  • shua
  • Rozwiązujący
2009-10-14T22:20:56+02:00
T=10s
s=50m
Vo=0m/s

s=at²/2 |*2
2s=at² |t²
a=2s/t²
a=2*50/10²=1m/s²


a=Vk-Vo/t
s=at²/2
s=Vk-Vo/t*1/2*t² (skracamy kwadrat t z t, które jest pod Vk-Vo)
s=Vk-Vo*1/2t |+Vo
s+Vo=Vk*1/2t |:t
s+Vo/t=Vk*1/2 |*2
Vk=2*(s+Vo)/t
Vk=2*(50+0)/10=10m/s
1 5 1
2009-10-14T22:23:40+02:00
Wzór na drogę:

s = ½at²
Przekształcamy

s = ½at² | *2
2s = at² | /t²
a = 2s / t²
s = 50m, t = 10s
a = 2 * 50m / (10s)² = 1 m / s²

Dalej mamy wzór:

V = at czyli po 10 sekundach
V = 1m/s² * 10s = 10m/s
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T22:29:27+02:00
Dane:
s=50m
t=10s

SPOSÓB 1:
ze wzoru na ruch jednostajnie przyspieszony:
v=2s/t
[v]=m/s
v=2*50/10[m/s]
v=100/10[m/s]=10[m/s]

a=v/t
[a]=m/s²
a=10/10[m/s²]
a=1[m/s²]
Odp.Wartośc przyspieszenia to 1m/s², a szybkość; 10m/s

SPOSÓB 2:
ze wzoru na ruch jednostajnie przyspieszony:
a=2s/t²
[a]=m/s²
a=2*50/10²[m/s²]
a=100/100=1[m/s²]

v=a*t
[v]=m/s
v=1*10[m/s]
v=10[m/s]
Odp.Wartośc przyspieszenia to 1m/s², a szybkość; 10m/s
1 5 1