Uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli:
a) ZnCl₂ → _______ + _______
b) ____________ → 2Na⁺ + SO₄²⁻
c) K₂S → ________ + _______
d) _______ → Mg²⁺ + 2NO₃⁻
e) _______ → Fe³⁺ + 3Cl⁻
f) NH₄Cl → NH₄⁺ + _______

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T17:45:44+01:00
A) ZnCl2- > Zn2+ + 2Cl-
b) Na2SO4 -> 2Na+ + SO4 2-
c) K2S -> 2K+ + S2-
d) Mg(NO3)2 -> Mg2+ + 2NO3-
e) FeCl3 -> Fe3+ + 3Cl-
f) NH4Cl -> NH4+ + Cl-
16 5 16