Przetlumasz:
charles dickens was the first man to write about poor nad hungry children orphans [ children without a mother and father] and children who worked hard in factories.
oliver twist the hero of the book and the film is a poor orphan. He runs away from the orphange and he gets into a band of thieves. The leader of the gang is a horrible man. But the film, just like dickens' life , has a happy ending.
Also the film director, roman polanski, who made the film oliver twist, had a difficult childhood. He was born in poland during the war and as a child he was often hungry . Now hi es famous director and all actors and actresses want to star in his films.

1

Odpowiedzi

2010-02-20T17:51:00+01:00
Charles Dickens był pierwszym człowiekiem, który pisał o biednych i głodnych sierotach (dzieci bez matki i ojca) i dzieciach, które ciężko pracowały w fabrykach. Oliver Twist, bohater filmu i książki, jest biedną sierotą. Ucieka z sierocińca i dostaje się do bandy złodziei. Przywódca gangu jest strasznym człowiekiem. Ale film, jak życie Dickensa, ma szczęśliwe zakończenie. Ponadto reżyser filmu, Romań Polański, który wyprodukował film "Oliver Twist", miał trudne dzieciństwo. Urodził się w Polsce w czasie II wojny światowej i jako dziecko często był głodny. Teraz jest znanym reżyserem i wszyscy aktorzy i aktorki chcą występować w jego filmach.
1 5 1