Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T18:02:12+01:00
Obliczam stężenie procentowe .

80 % -------- Cp

Cp

0% -------- 80 – Cp

m1 /m2 = Cp/80 – Cp

m1 =50 g - mas 80 % H3PO4
m2 = 450 g – masa wody ( gęstość wody = 1 g/cm3 stąd mam masę)

50/450 = Cp/80 – Cp

1/9 = Cp/80 – Cp

Cp = 8 %

Przeliczam stężenie procentowe na molowe

Cmol = Cp x d / 100% x M

Cmol = 8 % x 1150 g/dm3 / 100% x 98 g/mol

Cmol = 0,93 mol/dm3