Odpowiedzi

2010-02-20T18:21:11+01:00
Byłem wtedy młody i rozsądek doradzał, żeby nie dawać słowa.

Byłem - czasownik (czas przeszły, pierwsza osoba liczby pojedynczej, rodzaj męski, tryb oznajmujący)
wtedy - zaimek przysłowny
młody - przymiotnik (mianownik, rodzaj męski, liczba pojedyncza, stopień równy)
i - spójnik współrzędny łączny
rozsądek - rzeczownik pospolity, nieżywotny (mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski)
doradzał - czasownik (czas przeszły, trzecia osoba liczby pojedynczej, rodzaj męski, tryb oznajmujący)
żeby - spójnik podrzędny
nie - partykuła przecząca
dawać - czasownik (bezokolicznik)
słowa - rzeczownik pospolity, nieżywotny (dopełniacz, liczba pojedyncza, rodzaj nijaki)