Wyciąg kopalniany wciąga klatkę o masie 600 kg, w której znajduje się wózek z węglem o łącznej masie 1400 kg z pokładu znajdującego się na głębokości 150 m. Obliczyć pracę i moc silnika wyciągu, jeśli siła oporów ruchu wynosi 100 N, a czas ruchu klatki wynosi 31 s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T18:27:49+01:00
M1 = 600 kg
m2 = 1400 kg
s = 150 m
Fo = 100 N
t = 31s
g = 10 m/s^2
W = ?
P= ?
1. obl. całkowitą masę ciała
m = m1+m2
m = 600 kg+1400 kg=2000 kg
2. obl. ciężar F
F = m*g
F = 2000 kg *10 m/s^2 = 20000 N
3. obl. się wypadkową Fw
Fw = 20000 N - 100 N
Fw = 19900 N
4. obl. pracę W
W = Fw *s
W = 19900 N * 150 m
W = 2895000 J = 2,895 MJ = w przybliżeniu 2,9 MJ
5. 0bl. moc P
P= W/t
P = 2895000 J /31 s
P = 96290,3 W
P = w przybliżeniu 96,3 kW
kilo = 1000
mega = 1000000