Odpowiedzi

2010-02-20T18:24:00+01:00
(a₁,a₂,a₃)-ciąg geometryczny
an=a1*q^n-1 - wzór ogólny na n-ty wyraz ciągu geometrycznego
a₂=a₁*q
a₃=a₁*q²
(a₁,a₁*q,a₁*q²)- ciąg geometryczny
a₁*a₁*q*a₁*q²=216
a₁³*q³=216 |()^⅓
a₁*q=6
Drugi wyraz tego ciągu wynosi 6.
4 3 4