Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T18:34:56+01:00
- wprowadzono nową formę rządów - pryncypat (najwyższą władzę sprawował cesarz, pozostawiono senat, którego funkcje były ograniczone oraz instytucje republikańskie - "komedia republiki")
- Oktawian był pierwszym na liście senatorów (princeps senatus)
- cesarstwo podzielono na prowincje (senackie i cesarskie)
- namiestnik prowincji cesarskiej nosił tytuł legata cesarskiego
- tworzono latyfundia (wielkie majątki ziemskie)
- od czasów Oktawiana każdy cesarz nosił tytuł "Cezar August"
- pax romana (pokój rzymski)
5 2 5
2010-02-20T18:39:49+01:00
- Oktawian przyjął dożywotni tytuł pryncepsa czyli pierwszego obywatela, przysługiwało mu pierwsze miejsce w senacie
- Oktawian przyjął dożywotni tytuł imperatora czyli zwycięskiego wodza. Miał wobec tego prawo do noszenia purpury i wieńca na głowie
- Oktawian przyjął tytuł Augustus co tłumaczy się wywyższony przez bogów, co stawiało go ponad innymi
- Oktawian pełnił dożywotnio urząd trybuna ludowego czyli miał prawo veta
- Oktawian był namiestnikiem najbogatszych prowincji, a pieniądze z nich płynące sprawiały, że miał za sobą całą armie. Ta zaś dawała mu casłkowitą władzę.
- Jako adoptowany syn Cezara używał jego nazwiska
- Ustrój stworzony przez Oktawiana nazywamy pryncypatem. Była to komedia republiki, gra pozorów. Faktyczna władza należała do Oktawiana.
4 2 4
2010-02-20T21:03:16+01:00
- zaprzestał on zwoływania zgromadzeń ludowych
- wprowadził pax romana, czyli pokój w części świata opanowanej przez Rzymian
- podzielił prowincje na senackie i carskie
- dbał o rozwój gospodarczy i kulturalny państwa
3 3 3