3.Kulę o ciężarze 20N i objętości 400 cm³ zawieszono na siłomierzu i zanurzono w wodzie o gęstości 1000 kg/m³. Jakie będzie wskazanie siłomierza?

4. W odległości r=3R (R- promień Ziemi) umieszczono ciało, którego ciężar na powierzchni Ziemi wynosił 450N. W odległości r ciężar wynosi:
a. 450N b.150N c.50N d.75N
(tu też proszę o obliczenia, nawet w czwartym zadaniu!)

Będzie Naj :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T22:04:47+01:00
V=400cm3=0,000400m3
F=Fg-Fw
Fw=qgv=1000kg/m3*10N/kg*0,0004m3=4N
F=20N-4N=16N
zad2
F=GMm/r2
F1=GMm/(3R)2
F1=GMm/9R2=F/9
F1=450/9=50kg