Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T23:03:36+02:00
1. ż M ija
2.geogr A fa
3.ma Ł y
4.zachod Y
5.baran K a
6.kapelu S z
7. li S
8.róż Ą
9.asteroid A
10.banki E ra


1. ugryzła małego księcia ?
2. na jednej z planet mały książe poznał osobę rysującą mapy czyli ... ?
3. ... Książę
4.Chłopiec lubił oglądać ... słońca
5.Gdy Mały Książe napotkał pilota poprosił go by ten narusował mu...
6.Pierwszy rysunek małego księcia był uważany za ?
7. Mały książe go oswoił?
8. Mały książe tęsknił za swoją przyjaciółką... ?
9. Chłopiec mieszkał na ... B612
10. Na jednej z planet mały książe spotkał osobę posiadającą gwiazdy, czyli ... ?
68 3 68