Odpowiedzi

Ruch jednostajnie przyspieszony
Gdy prędkość początkowa jest równa zero wzory mają postać
droga:
s=at2/2  ( a razy t do potęgi drugiej dzielone przez dwa ) Nie wiem jak się wstawia potęgę
prędkość
v=at  ( a razy t )
Przyspieszenie ( opóźnienie)
a=Δv/Δt  ( przyrost prędkości dzielony przez czas w którym ten przyrost nastąpił ). Ten trójkącik oznacza zmianę (przyrost)
Ruch jednostajny
droga
s=v t     ( v razy t)
prędkość
v=s//t           ( s podzielone przez t)
  oznaczenia liter:
s-droga
t-czas
a-przyspieszenie(opóźnienie)
v-prędkość