Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T19:09:20+01:00
1) m=5kg
Q=8380J
Cw=4200J/kg°C
Q=Δt*m*Cw => Δt=Q/m*Cw=8380J/5kg*4200J/kg°C=0,4°C

2) m₁=200g=0,2kg
m₂=0,4kg
t₁=80°C
t₂=20°C
tk=?
m₂(t₂-tk)=m₁(tk-t₁)
tk=m₂*t₂+t₁*m₁/m₁+m₂=0,4kg*20°C+80°C*0,2kg/0,2kg+0,4kg=8kg°C+16kg°C/0,6kg=24kg°C/0,6kg=4°C
1 1 1