Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T21:17:07+01:00
Korzyścią dla licencjodawcy jest nowe źródło przychodów ze sprzedaży praw do używania marki sportowej. Na rynku sportowym z reguły licencjobiorca przekazuje licencjodawcy od 6 do 10% wartości sprzedaży produktów oznaczonych marką sportową, liczonych w hurtowych cenach sprzedaży[2]. O znaczeniu tego źródła przychodów dla licencjodawcy może świadczyć fakt, iż w 2004 roku w klubie piłkarskim Real Madryt odnotowano największe wpływy właśnie ze sprzedaży produktów licencjonowanych (ponad 100 mln Euro), na kolejnych miejscach znalazły się wpływy ze sprzedaży praw do transmisji meczów oraz ze sprzedaży biletów. Poprzez zwielokrotnioną promocję swojej marki licencjodawca może liczyć także na wzrost lojalności wiernych kibiców oraz na przyciągnięcie kolejnych grup odbiorców, pragnących przyłączyć się do „rodziny” sympatyków sportu. W latach 80-tych amerykański związek koszykówki zawodowej – NBA umiejętnie wykorzystując narzędzia marketingu sportowego, w tym sprzedaż licencji na używanie marki sportowej skutecznie dokonał ekspansji na rynek europejski