Mama kupiła śliwki i rozdała dzieciom. Wojtek otrzymał trzecią część wszstkich i jeszcze trzy śliwki, Agnieszka trzecią czecią pozostałych i jeszcze dwie śliwki. Połowę pozostałych śliwek dała Jurkowi,a pozostałe 6 śliwek sama zjadła. Ile śliwek kupiła mama?

3

Odpowiedzi

2010-02-20T18:52:30+01:00
W: 1/3 + 3
A: 1/3 + 2
M: 6
J:1/2

[1/3+ 1/3+1/2]+ 6+2+3 > 1
Zadanie jest niemożliwe do rozwiązania, ponieważ suma części [2* 1/3 + 1/2]
daje więcej niż 1. Sprawdź, czy dobrze przepisałeś zadanie.
2010-02-20T18:59:28+01:00
X-liczba śliwek
x=⅓x+3+⅓(x-⅓x-3)+2+½(x-(⅓x+3+⅓(x-⅓x-3)+2))+6=⅓x+3+⅓x-¹/₉x-1+2+⅙x+1½x+⅔x+4+6=²/₉x+16+⅙x+1½x=1⁴/₆+²/₉+16=1¹²/₁₈+⁶/₁₈+16=2+16=18śliwek
2010-02-20T19:08:34+01:00
Wojtek: 1/3 + 3
Agnieszka: 1/3 + 2
Mama: 6
Jurek:1/2

[1/3+ 1/3+1/2]+ 6+2+3 > 1