Klocek został pchnięty w górę wzdłóż równi pochyłej po którj może poruszać się bez tarcia z prędkością początkową V0=3,5 m/s. Równia jest nachylona do poziomu pod kątem 32 stopnie. a)Jak daleko wzniesie się klocek wzdłóż równi? b)Ile czasu zajmie mu dotarcie do punktu największego wzniesienia c)Jaką prędkość będzie miał klocek w momencie powrotu do podnóża równi?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T19:38:37+01:00
Witaj
dane vo=3,5m/s, a=32*, g=10m/s2, pr.końc. vk=0
szukane s,t,v u ponóża
1/ w momencie powrotu do podnóża vp = vo ponieważ nie ma tarcia i nie ma
strat energii mechanicznej
2/ ciało porusza się r. jednost.opóźnionym z opóźnieniem a=gsina=5,3m/s2 bo siłą
opóźniającą F = ma jest składowa siły ciężkości Q=mg równoległa do równi,
sciągająca w dół i równa F = mgsina /ma=mgsina więc a=gsina/.
Równanie na v jest vk =0 = vo - at czyli t=vo/a=vo/gsina =
= 3,5m/s/[10m/s2*0,53] = 0,66s
3/ s = vo*t - 0,5*a*t2 = 3,5m/s*0,66s - 0,5*5,3m/s2*0,435s2 = 1,16m
4/ powtórzenie a = gsina = 10m/s2*0,53 = 5,3m/s2

...................pozdrawiam
2 4 2