Zapisz za pomocą symboli i wzorów sumarycznych równania następujących reakcji:

a. 1 cząsteczka butenu + 1 cząsteczka wody à

b. 1 cząsteczka butynu + 1 cząsteczka wodoru à

c. 1 cząsteczka acetylenu + 2 cząsteczki chlorowodoru à

d. 1 cząsteczka acetylenu + 1 cząsteczka bromu à

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T21:08:05+01:00
Zapisz za pomocą symboli i wzorów sumarycznych równania następujących reakcji:

a. 1 cząsteczka butenu + 1 cząsteczka wody à
C₄H₈ + H₂O → C₄H₉OH
b. 1 cząsteczka butynu + 1 cząsteczka wodoru à
C₄H₆ + H₂ → C₄H₈
c. 1 cząsteczka acetylenu + 2 cząsteczki chlorowodoru à
C₂H₂ + 2HCl → C₂H₄Cl₂
d. 1 cząsteczka acetylenu + 1 cząsteczka bromu à
C₂H₂ + Br₂→C₂H₂Br₂