W każdym z niżej podanych zbiorów jeden z elementów nie pasuje ze względów chemicznych do pozostałych elementów tego zbioru. Wskaż ten element i podaj przyczyny jego odrębności od zbioru:

a. CO2, K2O, SO2, SO3, NO2, P4O10.

b. ołów, cyna, magnez, fosfor, węgiel, siarka.

c. N2, O2, H2, CO2, Ar.

d. brąz, mleko, proszek do prania z systemem TAED, woda wodociągowa, wapno palone, skała granitowa.

e. magnez, miedź, siarka, glin, cynk, żelazo.

f. kwaśnienie mleka, rdzewienie żelaza, parowanie wody, spalanie węgla, oddychanie, gnicie liści.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T19:11:09+01:00
A.K2O - tlenek zasadowy

b. magnez - posiada tylko jedną wartościowość (II)

c. Ar - gaz szlachetny

d. wapno palone - związek chemiczny

e. siarka - niemetal

f.parowanie wody - zjawisko fizyczne