Chemicy Proszę o POMOC
Siemanko Mam Do Was Prośbę o Pomoc w zadaniach.

Zadanie 1.

1.W podanych równaniach reakcji dobierz współczynniki stechiometryczne na podstawie bilansu elektronowego.

a) NH3+O2--->NO+H2O

b) HI+H2SO4-->J2+H2O+H2S

Zadanie 2.

2.Przedstaw reakcję dysocjacji jonowej następujących związków:

a) wodorotlenku glinu

b) kwasu fosforowego (V)

c) węglanu cynku

d) siarczanu (VI) potasu

Zadanie 3.

3.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorku magnezu w 3 dm 3 (sześciennych) wody , jeśli gęstość tego roztworu wynosi 1,02g/cm3 (sześcienny).

Zadanie 4.

4.Napisz w sposób cząsteczkowy i jonowy reakcję:

a) azotanu (V) magnezu z chlorkiem sodu

b) wodorotlenku sodu z kwasem węglowym

c) wodorotlenku baru z kwasem siarkowodorowym

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T20:23:34+01:00
1a) (Indeksami górnymi napisałam stopnie utlenienia; powinny być zapisane cyframi rzymskimi)

N₋³H3 + O⁰ 2---> N²O + H2O⁻²

utlenianie: N⁻³ -> N² + 5e /x2
redukcja: 2O⁰ + 4e -> 2O⁻² /x5

4N⁻³ -> 4N² + 20e
+ 20e -> 10 O⁻²

4N⁻³ + 10 O⁰ -> 4N² + 10 O⁻²

4NH3 + 5O2---> 4NO + 6H2O

b) HI⁻¹ + H2S⁶O4 --> J2 ⁰ + H2O + H2S⁻²

utlenianie: 2 I⁻¹ -> J2 ⁰ + 2e / x4
redukcja: S⁶ + 8e -> S⁻²

8I⁻¹ -> 4J2 ⁰ + 8e
S⁶ + 8e -> S⁻²

8I⁻¹ + S⁶ -> 4J2 ⁰ + S⁻²

8HI + H2SO4--> 4J2 + 4H2O + H2S

2)
a) Al(OH)3 -> Al(OH)₂⁺ + OH⁻
Al(OH)₂⁺ -> AlOH ²⁺ +OH⁻
AlOH ²⁺ -> Al³⁺ + OH⁻
b) H3PO4 -> H⁺ + H2PO4 ⁻
H2PO4⁻ -> H⁺ + HPO4²⁻
HPO4 ²⁻ -> H⁺ + PO4 ³⁻
c) ZnCO3 -> Zn²⁺ + CO3 ²⁻
d) K2SO4 -> 2K⁺ + SO4²⁻

3) m MgCl₂= 50g M MgCl2= 94,9 g/mol
1mol - 94,9g
n - 50g
n=0,53mol

MH2O= 18g/mol
18g - 22,4dm3
m - 3dm3

m= 2,4g

mr= 50g + 2,4g = 52,4g

d= 1,02 g/cm3 d=mr/v V= mr/d V = 0,0051dm3

Cm= 104

4) Mg(NO3)2 + 2NaCl -> MgCl2 + 2NaNO3

Mg²⁺ + 2NO3 ⁻ + 2Na⁺ + 2Cl⁻ -> Mg²⁺ + 2Cl⁻+ 2Na⁺ + 2NO3 ⁻

b) 2NaOH + H2CO3 -> Na2CO3 + 2H2O

2Na⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + CO3²⁻ -> 2Na⁺ + CO3²⁻ + H2O

c) Ba(OH)2 + H2S -> BaS + 2H2O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + S²⁻ -> Ba²⁺ + S²⁻ + H2O

1 5 1