Zadanie 1
Do kanapek dziewczyny używały masła. Jest to substancja otrzymana na drodze:
A.utwardzania tłuszczu C.hydrolizy tłuszczu
B.obróbki mleka D.zmydlenia tłuszczu

Zad2
Jeśli wodę z butelki przelejemy na talerz, to ciśnienie wywierane przez wodę:
A. wzrośnie, bo wzrosła powierzchnia dna.
B. nie zmieni się, bo masa wody pozostała taka sama
C. zmaleje, bo wysokość słupa wody zmalała
D. wzrośnie, bo cząsteczki naciskają na bok talerza bardziej niż na boki butelki.

Zad3
Herbata otrzymana z zaparzenia liści różni się od herbaty otrzymanej tzw.ekspresówki tym, że jest
A. roztworem klarownym, dwufazowym
B. roztworem niejednorodnym, dwufazowym
C. roztworem jednorodnym, jednofazowym
D.roztworem klarownym jednofazowym.

1

Odpowiedzi

2010-02-20T19:23:36+01:00
Zad.1
B.obróbki mleka

Zad.2
C. zmaleje, bo wysokość słupa wody zmalała

Zad.3
B. roztworem niejednorodnym, dwufazowym