Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T19:33:47+01:00
A) jest podzielna przez 5, ponieważ w cyfrach jedności ma liczbę 5 (może mieć również 0)

b) jest podzielna przez 2, ponieważ w cyfrze jedności jest liczba parzysta

c) jest podzielna przez 9, i przez 3, ponieważ suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 9 (i 3)

d) jest podzielna przez 2, i przez 4. Przez 2 jest podzielna, ponieważ w cyfrze jedności występuje liczba parzysta. Jest podzielna przez 4, ponieważ liczba składająca się z dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4.

e) jest liczbą pierwszą.
2010-02-20T19:41:41+01:00
Liczba jest pierwsza, gdy ma dokładnie dwa dzielniki:
liczbę 1 i samą siebie
inne liczby, które mają więcej niż dwa dzielniki są liczbami złożonymi
a)23 485 ta liczba na pewno dzieli się przez 5 - w rzędzie jedności cyfra podzielna przez 5, więc ma więcej niż dwa dzielniki {1 i 23485}
jest to liczba złożona
b) 8322 ta liczba na pewno dzieli się przez 2 (liczba parzysta,
ma więcej niż dwa dzielniki 1 i 8322}
jest to liczba złożona
c) 70 911 ta liczba na pewno dzieli się przez 3 i przez 9 (suma cyfr 7+0+9+1+1 = 18 jest podzielna przez 3 i 9,
więc ma więcej niż dwa dzielniki 1 i 70911}
jest to liczba złożona
d) 456 207 ta liczba na pewno dzieli się przez 3 (suma cyfr
4+5+6+2+0+7 = 24 jest podzielna przez 3,
więc ma więcej niż dwa dzielniki 1 i 456207}
jest to liczba złożona
e)1711 ta liczba nie dzieli się przez 2,3, 5,7, 11,13, 17... można przypuszczać, że jest to liczba pierwsza
1 4 1