1. Uporządkuj jednomiany :
a) -x• (-2x)•x² • ½ =
b) ½ y •3t•2y•5t=
c)-3ab•(-6b)• ½ a =

2.
Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartości wyrażeń :
a) 2x² - xy² - 5x² + 2xy² - 6, dla x=⅓ i y=9
b) -½ x³y - ⅔ xy +½ x²y - ⅓xy, dla x= ⅓ i y= -9

3. Dane są wyrażenia M= 8a(a-b) oraz N= 2(a²-4ab). Wykonaj działania M+N oraz M-N

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T20:22:23+01:00
Zadanie2
a)2x² - xy² - 5x² + 2xy² - 6, dla x=⅓ i y=9
2x² - xy² - 5x² + 2xy² - 6 = -3x² + xy² - 6 = -3 * (1/3)² + 1/3 * 9²-6 =
-3 * 1/3 + 1/3 * 81 - 6 =-1/3 + 27 - 6 =-1/3 + 21 = 20 2/3
b)-½ x³y - ⅔ xy +½ x²y - ⅓xy, dla x= ⅓ i y= -9
-½ x³y - ⅔ xy +½ x²y - ⅓xy=
-1/2 * (1/3)³ * (-9) - 1/3 * (-9) + 1/2 * (1/3)² * (-9) =
-1/2 * 1/27 *( -9) - 1/3 * 9 (-9) + 1/2 * 1/9 * (-9) =
1/6 + 3- 1/2 = 1/6 + 3 - 3/6 = 3 - 2/6 = 2 4/6 = 2 2/3
zdanie3
M= 8a(a-b)=8a²-8ab
N= 2(a²-4ab)=2a²-8ab
M+N=8a²-8ab+2a²-8ab=10a²-16ab
M-N=(8a²-8ab)-(2a²-8ab)=8a²-8ab-2a²+8ab=6a²