Odpowiedzi

2010-02-20T19:40:30+01:00
Przyczyny Konfederacji Barskiej:
~ Okupacja Rzeczypospolitej przez wojska Rosyjskie
~ Narzucenie przez Katarzynę II na króla Rzeczypospolitej własnej kreatury Stanisława Poniatowskiego
~ Oburzenie jakie wśród kręgów katolickich wywołała ingerencja w sprawy religijne
~ Chęć utrzymania unii polsko – saskiej wyrażana przez część magnaterii, widzącą w tym tak własne korzyści jak i wsparcie przeciw zakusom Rosji i Prus.
~ Jawna kolaboracja części elit w tym dworu królewskiego z okupantem
~ Porwanie i wywiezienie do Rosji przez ambasadora Moskwy przy współudziale króla Poniatowskiego, senatorów Rzeczypospolitej na sejmie 1767 roku
~ Obawa kół patriotycznych przed całkowitym podporządkowaniem ojczyzny wschodniemu sąsiadowi
~ Ośmiesznie przez Rosjan uczestników konfederacji Radomskiej

Skutki Konfederacji Barskiej:
~ klęska w wojnie barskiej, oznaczała dalsze podporządkowanie kraju obcym mocarstwom, emigrację część elementów patriotycznych, a także I Rozbiór kraju
~ skutkiem pozytywnym był wzrost nastrojów patriotycznych w społeczeństwie i przekonanie o konieczności zreformowania armii i skarbu jeśli się nie chce przegrać kolejnej wojny
2 4 2