Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T20:05:20+01:00
Witaj
dla PbCl2 Jr = 1,6*10^(-5)
Jeśli przez S oznaczymy rozpuszczalność PbCl2 w molach/dm3, to dla reakcji
dysocjacji PbCl2 stężenia w roztworze nasyconym będą następujące:
PbCl2 <----->Pb++ + 2 Cl-
..S............S..........2S...a wyrażenie na Jr będzie
Jr = 1,6*10^(-5) = [Pb++][Cl-]2 = S*[2S]2 = 4S3
1,6*10^(-5) = 4S3
S^3 = S3 = 0,25*1,6*10^(-5) = 0,4*10^(-5) = 4*10^(-6)
S = 1,6*10^(-2) = 0,016mola/dm3
[Pb++] = 0,016 M
[Cl-] = 0,032 M

.........................pozdrawiam
10 2 10