Uwaga:W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego :
g = m÷s²
ZAd.1
Jakiej siły potrzeba, aby nadać wózkowi o masie 250g przyspieszenia a = 2 m÷s²?


ZAd.2
Oblicz przyspieszenie, jakiego dozna ciało o masie 15 kg pod działaniem siły 45N.


ZAd.3
Jaka siała działa na ciało o masie 4 kg, jeśli porusza sie ono z przyspieszeniem a = 2 m÷s²?

ZAd.4
Gracz kopnoł piłke o masie 0,6g kg siłą 60 N. Jakie przyspieszenie nadał piłce?

ZAd. 5
Jakiej siły potrzeba użyć, aby zatrzymać wciągu 50 s pociąg o masie 300 ton jadący z prędkością 54 km/h?


ZAd.6
Oblicz masę ciała poruszającego sie po torze prostoliniowym, które pod wpływem siły F = 40N zmieniło swoją prędkość od v₁=6m/s do v₂=10 m/sw czasie t= 1 min.?

1

Odpowiedzi

2010-02-20T19:55:48+01:00