Bilet do filharmonii kosztuje 12 zl. a ze zniżka uczaniowską - 8 zł. pewna grupa w której było o 9 osób uprawnionych do korzystania ze zniżki więcej niż tych które musiały wnieść pełną opłatę zapłaciła 272 zł. Ile osób dorosłych a ile korzystających ze zniżki było w tej grupie?

1

Odpowiedzi

2009-10-15T08:18:26+02:00
X-ilość osób dorosłych
x+9-ilość osób uprawnionych
12x+8(x+9)=272
12x+8x+72=272
20x=272-72
20x=200/20
x=10
osób dorosłych było 10,a korzystających ze zniżki x+9=10+9=19
1 1 1