Wskaż, wśród podanych, zdania prawdziwe.
a) Skały pod wpływem dużego nacisku bocznego ulegają metamorfizmowi regionalnemu.
b) Dążenie do zachowania równowagi przez płyty litosfery wywołuje ruchy epejrogeniczne.
c) Wulkany eksplozywne wyrzucają jedynie materiał piroklastyczny i gazy.
d) Większość trzęsień ziemi powstaje na krawędziach płyt litosfery.
e) Do tektonicznych trzęsień ziemi zaliczane są trzęsienia antropogeniczne.
f) Skutkiem trzęsień ziemi zlokalizowanych pod dnem morza są tsunami.
g) Z lawy ubogiej w krzemionkę powstają wulkany tarczowe.
h) Pod wpływem podwyższonej temperatury w otoczeniu intruzji magmowych zachodzi metamorfizm dyslokacyjny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-20T21:10:17+01:00
Atak
bnie
ctak
dnie
enie
ftak
gtak
hnie