Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T20:16:46+01:00
Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka - dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2. Liczba jednostek skali wynosi 9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 do 9 stanina.
2010-02-20T20:19:32+01:00
Standardowa dziewiątka - dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5, a odchylenie standardowe 2. Liczba jednostek skali wynosi 9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 do 9 stanina.


;*
2010-02-20T20:21:19+01:00
Jest to dziewięciostopniowa skala testu psychologicznego. Liczba jednostek skali wynosi 9 staninów, natomiast jej zakres wynosi od 1 do 9 stanina.
Skali tej używa w Polsce Centralna Komisja Egzaminacyjna.