Pocisk o masie m=25g został wystrzelony pod kątem α(alfa) do poziomu z prędkością początkową o wartości vo=500m/s. W najwyższym punkcie lotu pocisk miał en.kinetyczną Ek=80J. Pod jakim kątem do poziomu wystrzelono pocisk????

1

Odpowiedzi

2009-04-15T13:51:13+02:00
Rzut ukosny jest zlozeniem poziomego ruchu jednostajnego z predkoscoa Vx i i pionowego ruchu jednostajnie zmiennego z predkoscia poczatkowa Vy.
Gdzie
Vx=V0cosα
Vy=V0sinα

Dane
m=m=25g=0,025kg
Vo=500m/s
Ek=80J

W najwyzszym punkcie pocisk ma tylko skaldowa pozima predkosci

Ek=1/2mVx²
Ek=0,5mVo²cos²α--->cosα=√[2Ek/(mVo²)

cosα=√[2*80/(0,025*250000)]=√0.0256=0,16
α=80,79stopnia