Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T21:28:48+01:00
Więc jak wiadomo pole 3kąta to połowa iloczynu podstawy i wysokości (a*h/2) a obwód to suma wszystkich boków więc kod wygląda tak:

Program kat;
uses CRT;
var
h,a,c: integer;
pole, obwod: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj dlugosc boku A');
Readln(a);
Writeln('Podaj wysokosc h');
readln(h);
Writeln('Podaj dlugosc boku C');
readln(c);
Pole := (a*h) div 2;
obwod := a+h+c;
Writeln;
Writeln('Pole wynosi: ',pole);
Writeln('Obwod wynosi: ',obwod);readln;
end.


W razie pytań pisz na PM.