Które z wymienionych niżej substancji należy rozpuścić w wodzie aby otrzymany roztwór zawierał trzy razy więcej anionów niż kationów?
siarczek sodu• azotan(V) glinu• siarczan(VI) miedzi(III)• chlorek potasu•chlorek chromu(III) • azotan(V) wapnia• azotan(V) żelaza(III) • bromek żelaza(III)

1

Odpowiedzi

2010-02-20T20:38:22+01:00
Azotan(V)glinu:
Al(NO3)3-->Al(3+) +3NO3(-)
chlorek chromu(III)
CrCL3-->Cr(3+) + 3Cl(-)
azotan(V)żelaza (III)
Fe(NO3)3-->Fe(3+) + 3 NO3(-)
bromek żelaza (III)
FeBr3-->Fe(3+) + 3Br(-)
8 4 8