Uwaga: W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10m/s²

ZAd.1
RAkieta wyrusza w ciagu sekundy 2 kg gazu z prędkością 2000 m/s. Oblicz siłe bapędu rakiety?

Zad.2
Jaka jest masa ciała, które pod wpływem siły f= 0.9 N porusza sie z przyspieszeniem a= 30cm/s²?

ZAd.3
Jaka jest siła potrzebna, aby samochód o masie 1 tony uzyskał prędkość 20 m/s w ciągu 5 sekund?

ZAd.4
Motocykl przebył prędkość 5 metrów w ciągu 10 sekund pod działaniem stałej siły 20 niutonów. Oblicz przyspieszenie i masę motocykla.

ZAd.5
Robotnik zaczyna ciągnąć stała siła F= 40 N taczkę o masie m=100kg.Jaką drogę przebędzie taczka w ciągu 5 s od chwili ruszenia?

1

Odpowiedzi

2010-02-20T20:51:19+01:00
Zad 1
F= m*a
v= 2000 m/s
m= 2kg
a=v/t
a= 2000m/s / 1s
a= 2000 m/s2
F= 2 kg*2000m/s2= 4000 N

Zad. 2
F=0,9 N
a= 30cm/s2 = 0,3 m/s2
m= F/a
m= 0,9 N / 0,3 m/s2 = 3 kg
[N]= kg*m/s2

Zad. 3
m= 1 t = 1000 kg
v=20m/s
t=5s
a=v/t
a= 200m/s/5s = 40 m/s2
F= 1000kg*40 m/s2 = 40000 N

Zad.4
s=5m
t= 10 s
F= 20 N
v= s/t
v= 5m/10 s = 0,5 m/s
a=v/t
a= 0,5m/s / 10 s = 0,05m/s2
m=F/a
m= 20N/0,05m/s2 = 400 kg

Zad.5
F= 40N
m= 100kg
t=5 s
F= m*a
a=F/m
a= 40N/100 kg = 0,4 m/s2
a=v/t
v=a*t
v=0,4m/s2/5s =0,08 m/s
s= v*t
s= 0,08m/s * 5 s = 0,4m