Leciało stadko gęsi.Zobaczyła je gęś domowa i zawołała:
-Witaj setko gęsi.
-Wcale nie jest nas sto-odpowiedziała przewodniczka stada-Gdyby nas było jeszcze raz tyle,połowa i jeszcze ćwierć,a na dodatek ty byś dołączyła do nas,to dopiero wtedy było by nas sto.Policz sama,ile nas jest.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T20:31:00+01:00
X - liczba gęsi

100 = 2x + 1/2x + 1/4x + 1
99 = 2,75x
x = 36
2010-02-20T20:35:03+01:00
I sposób (bez równania)
jeszcze raz tyle (raz i dwa), czyli 2
połowa ½ = ²/₄
ćwierć ¼
razem 2 + ½ + ¼ = 2¾
100 - 1 = 99
99 : 2¾ = 99: ¹¹/₄ = 99 * ⁴/₁₁ = 9*4 = 36
Było 36 gęsi
II sposób (równanie)
liczba gęsi x
jeszcze raz tyle (raz i dwa), czyli 2x
połowa ½x
ćwierć ¼x
i jedna gęś
razem 2x + ½x + ¼x + 1 = 100
2¾x = 100-1
2¾ = 99
x = 99:2¾ =99:¹¹/₄ = 99 * ⁴/₁₁ = 36
Odp. Było 36 gęsi.
2010-02-20T21:39:51+01:00
X-liczba gęsi
2x+½x+¼x+1=100
2¾x=100-1
2¾x=99/:2¾
x=39
odp.gęsi jest 36