1)Przyporządkuj pojęciom podane definicje:
a) antyklina
b) batolit
c) górotwór
d) płaszczowina

A) ogromna intruzja magmowa o nieustalonej powierzchni dolnej
B) obszar, na którym warstwy skalne uginają się w charakterystyczny kształt siodła
C) struktura fałdowa zbudowana z wielu fałdów oderwanych od podłoża, przewróconych i przesuniętych na znaczne odległości
D) zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym

_
2)

Przyporządkuj pojęciom podane definicje:

a) monoklina
b) synklina
c) lakolit
d) intruzja

A) zakrzepła magma w obrębie skał starszych
B) obszar, na którym warstwy skalne wykazują łagodne nachylenie w jednym kierunku pod niewielkim kątem
C) ugięcie warstw skalnych w kształcie litery „U”
D) nieduża intruzja magmowa w kształcie soczewki

2

Odpowiedzi

2010-02-20T20:43:29+01:00
1)
a)=B
b)=A
c)=D
d)=C

2)
a)=B
b)=C
c)=D
d)=A
2010-02-20T20:46:47+01:00