Zad.2 Jakim procentem liczby A jest liczba B jeśli :
a) a=2,3 b=0,575
b) a=0,32 b=0,112

Zad.3 Jakim procentem liczby a jest liczba b ;
a) a=30 b=1
b) a= 12 b=7

Zad.7 W klasie liczącej 30 uczniów jest 12 dziewczynek. Jaki procent wszystkich ucznióW klasy stanowią dziewczynki a jaki chłopcy ?

Zad.8 Sprawdzian z matematyki pisało 29 uczniów. Wiedząc, że 3 ucznióW było nieobecnych i 4 uczniów otrzymało ocenę niedostateczną, oblicz ile procent uczniów tej klasy otrzymało oceny pozytywne.

z góry baaaaardzo dziękuję :)

3

Odpowiedzi

2010-02-20T20:43:06+01:00
Zad 7.
dziewczynki: 12 z 30
30 - 100%
12- x%
x=(12 razy 100) ÷ 30
x= 1200 ÷ 30= 40%
dziewczynki to 40 %.

chłopcy: 30-12=18
30-100%
18-x%
x=(18 razy 100) ÷ 30
x= 1800÷30
x=60%
chłopcy to 60%
2010-02-20T20:45:34+01:00
Zad 2.
a) 0,575/2,3 * 100% = 25%
b) 0,112/0,32 * 100%= 35%
zad3.
a) 1/30 *100% ≈ 3,33 %
b) 7/12 * 100% ≈ 58,33 %

zad 7.
dziewczynki :
12/30 *100% = 40%
chłopcy:
100%- 40 % = 60%
zad 8.
29-3= 26
26-4= 22
22/26 * 100% ≈ 85%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T20:57:17+01:00
(0,575/2,3)*100%=25%
(0,112/0,32)*100%=35%

(1/30)*100%=3,(3)%
(7/12)*100%=58,(3)%

(12/30)*100%=40% dziewczynki
30-12=18
(18/30)*100%=60% chlopcy

29-3= 26
26-4= 22
22/26 * 100% ≈ 85%
2 1 2