Odpowiedzi

2010-02-20T20:52:45+01:00
- wejście na tron saskiej dynastii Wettynów
- rywalizacja pomiędzy Leszczyńskim a Augustem III
- zasada liberum veto, w drugiej połowie XVIIIw. zrywanie sejmów stało się normalnym zjawiskiem
- nieregularna armia
- wojny toczące się w XVIIw. przyniosły ogromne straty: klęski głodowe, epidemie
- zacofana oświata
- wyzysk chłopstwa i biedoty
-
2 5 2
2010-02-20T20:55:48+01:00
- konflikty wewnętrzne
- zagraniczne wpływy, mieszanie się obcych państw w sprawy Polski
- zawiązanie się dwóch przeciwnych sobie konfederacji w Radomiu i Barze (I rozbiór Polski)
- złe, nieudolne rządy króla Poniatowskiego
- wojny domowe, niezgoda wśród szlachty
- konfederacja targowicka
- brak poparcia dla reform, niechęć na zmiany
- nierówność społeczna, brak zainteresowania innymi stanami
- zły system finansowy
- osłabienie pozycji w Europie
- mało liczne wojsko
- zbytni wpływ Katarzyny II na Poniatowskiego
1 5 1