1. Król Balamar próbuje zdobyć twierdzę swojego odwiecznego wroga króla Godamla używając armat niszczących mury. Rusznikarz królewski powiedział monarsze, że armaty wystrzeliwują pociski op masie 10 kg z prędkością 400m/s , natomiast pociski o masie 40 kg z prędkością 100 m/s. Poradź królowi balamorowi jakich pocisków powinien użyć : cięższych czy lżejszych?
(wskazówka: zastanów się , które pociski więcej "napracują" się niszcząc mury). Podaj rozumowanie, które doprowadziło cię do rozwiązania.

2. samochód o masie 1000 kg przyśpiesza do prędkości 100m/s w ciągu 16s. Ile razy powinna wzrosnąć moc silnika, aby czas ten skrócić o połowę.

3. jaką moc rozwija uczeń przy skoku do góry, jeżeli jego masa wynosi 56 kg, wysokość skoku 1,7m a czas odbicia 0,2s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T21:37:48+01:00
Witaj
1/
dane m1=10kg, v1=400m/s, m2=40kg, v2=100m/s
szukane Ek1, Ek2
Ek1 = 0,5m1*[v1]2 = 0,5*10kg*160000m2/s2 = 800kJ = 0,8MJ
Ek2 = 0,5m2*[v2]2 = 0,5*40kg*10000m2/s2 = 200kJ = 0,2MJ
Efektywniejszy będzie I wariant ponieważ pociski o większej Ek są w stanie
wykonać większą pracę niszczenia.
2/
dane m=1000kg, vo=0, v=100m/s, t1=16s, t2=0,5t1, a1=dv/t1=6,25m/s2
szukane P2/P1
P = W/t.....ale W = Ek
P = Ek/t = mv2/2t
P1 = mv2/2t1
P2 = mv2/2t2
P2/P1 = t1/t2 = 2
P2 = 2P1

3/
dane m=56kg, h=1,7m, t=0,2s, g=10m/s2
P = W/t = Ep/t = mgh/t = 56kg*10m/s2*1,7m/0,2s = 4760W = 4,76kW

................pozdrawiam
2 3 2