Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T20:58:20+01:00
I)
średnica pomarańczy d = 6cm
promień r = 3cm
objętość pomarańczy Vp = ⁴/₃πr³ = ⁴/₃π*(3cm)³ =
⁴/₃π*27cm³ = 36πcm³
sok stanowi 60% objętości czyli 60% z 36πcm³=
0,6*36πcm³= 21,6πcm³
II)
objętość szklanki w kształcie walca (r = 6cm, h = 8cm)
Vsz = πr²h = π(6cm)²*8cm =36πcm²*8cm = 288πcm³
III)
obliczamy ilość pomarańczy, z których sok zmieści się
w szklance:
Vsz : Vp = 288πcm³: 21,6πcm³ = 288 : 21,6 =
2880 : 216 = 13⅓ ≈ 14
Odp. Aby napełnić szklankę do pełna potrzeba 14 pomarańczy.Pomarańcza ma średnicę równą 6 cm , a wyciśnięty sok stanowi 60% objetosci owocu. Ile takich pomarańczy trzeba wycisnąć, aby napełnić szklankę w kształcie walca o promieniu 6 cm i wysokosci 8 cm.
1 5 1
2010-02-20T21:04:33+01:00
Tak na moje oko: (nie jestem pewien czy w 100% dobrze)

6cm-srednia=3cm - promien
3cm=0,3dm

V1=4/3*3,14*(0,3dm do szescianu)
V1=4/3*3,14*0,027dm3
V1≈0,11dm3

0,11dm3*0,6=0,066dm3

6cm=0,6dm
8cm=0,8dm

V2=3,14*(0,6dm do kwadratu)*0,8dm
V2=3,14*0,36dm2*0,8dm≈0,90dm3

V2/V1=0,9dm3/0,066dm3≈14
2010-02-20T21:06:10+01:00
V(kuli)= 4/3 pi *r^2
V= 4/3pi *3^3= 4/3pi*27cm^3= 4,082*27= 110 cm^3 (w przybliżeniu)
0,60*110= 66 cm^3 (tyle jest soku w jednej pomarańczy)

V(walca)= Pp* h
P(koła)= pi *r^2= pi* 6^2= 36 pi= 36 * 3,14= 113cm^3 ( w przybliżeniu)

V= 113*8= 904cm^3

904:66= 14 (tyle pomarańczy potrzeba aby wypełnić szklankę sokiem)