Odpowiedzi

2010-02-20T21:05:41+01:00
1. oDpust
2. Relikwie
3. ambOna
4. Gabriel
5. emAus
6. weroniKa
7. maRia
8. jóZef
9. benedYkt
10. elŻbieta
11. jOrdan
12. paWeł
13. pAcierz

1.darowanie kary za grzechy
2. przedmioty mające styczność z osobą św
3.miejsce do wygłaszania kazań
4.anioł, który brał udział w zwiastowaniu Maryji
5.biblijna wieś
6.otarła twarz jezusoei na drodze krzyżowej
7....Magdalena - nawrócona jawnogrzesznica
8.przybrany ojciec Jezusa
9.obecny papież
10.imię kobiety, do której Maryja wybrała się zaraz po objawieniu anioła
11.rzeka w Izraelu
12.jeden z dwunastu apostołów, kótrego wczesniejsze imię brzmiało Szaweł
13. Odmawiany co dziennie rano i wieczorem
23 2 23
2010-02-20T22:18:07+01:00
1.aDwent
2.Roraty
3.wielkanOc
4.Golgota
5.pAn
6.Krzyż
7.Rekolekcje
8.Zwiastowanie
9.zmartwYchwstanie
10.bOże
11.KrzyżOwa
12.Wielki
13.mAryja

1.Czas poprzedzający Boże Narodzenie
2.Nabożeństwa odprawiane w Adwencie
3.Poprzedzona 40 dniowym postem.
4.Góra,na której był krzyż z Chrystusem.
5. .... Jezus.
6.Zmarł na nim Jezus.
7.Nauki głoszone przed świętami Wielkanocnymi i Bożonarodzeniowymi.
8.Zrobił to anioł Gabryjel,Maryi.
9.3 dni po śmierci Chrystusa.
10. .... Narodzenie
11. Droga .....
12. ... Post
13.Matka Jezusa,bez grzechu pierworodnego.
Myślę,że się na coś przydałam;)
15 4 15