Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • CHzm
  • Początkujący
2010-02-20T21:02:29+01:00
Jest on wynikiem naszych czternastoletnich doświadczeń zebranych w wyniku wielu tysięcy spotkań odbytych zarówno przeze mnie jak i członków naszej partii z obywatelami.

Dla większości mieszkańców naszego kraju stało się już jasne, iż dalsze kontynuowanie neoliberalnych przemian społeczno-gospodarczych przez kolejne ekipy rządzące jest wysoce szkodliwe dla strategicznych interesów naszego państwa, stwarzają one poważne zagrożenia dla szeroko pojętej jego suwerenności i bezpieczeństwa socjalnego obywateli.

Nadszedł już czas na dokonanie fundamentalnych zmian w polityce społeczno-gospodarczej państwa zgodnych z oczekiwaniami wielomilionowej rzeszy obywateli już poszkodowanych i tych, których byt jest zagrożony w wyniku procesu tak zwanej transformacji ustrojowej permanetnie lansowanej i wprowadzanej w życie po 1989 roku.

Program nasz wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Zawiera on istotne elementy dotychczas niedostrzegane i pomijane przez neoliberalnych decydentów. Jest to wyrazisty program zapewniający bezpieczeństwo socjalne najsłabszym grupom społecznym dający nadzieję na stabilizację i harmonijny rozwój naszego kraju.

Jest to program likwidujący rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa na dostatnią 3-5% grupę oligarchów wraz ze sprzyjającą jej klasą polityczną oraz resztę społeczeństwa żyjącego w ubóstwie, ciągłym zagrożeniu utratą pracy i dorobku całego życia.
1 5 1