PROSZĘ ROZWIĄZCIE MI TO PLIS Z GÓRY DZIĘKUJE:
1.W dwóch identycznych kalorymetrach znajdowała się nafta i woda. Do cieczy tych dostarczono tyle samo energii i przyrosty temperatur tych cieczy były takie same. oblicz masę nafty, wiedząc że masa wody wynosiła 1kg. energię pobraną przez kalorymetry możemy pominąć. Ciepło właściwe wody wynosi około 4200 J nad kg × C, a ciepło właściwe nafty 2100 J nad kg × C

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-20T21:24:51+01:00
Q1ciepło pobrane przez naftę=m1*cw1*(t2-t1)
Q2ciepło pobrane przez wodę=m2*cw2*(t2-t1)
Q1=Q2
m1cw1(t2-t1)=m2cw2(t2-t1) możemy skrócic delta te bo jest takie samo
m1*cw1=m2*cw2
m1=m2*cw2/cw1
m1=1kg*4200J/kg*c/2100J/kg*c
m1=2kg
1 5 1